Cam kết bảo mật

Một trong những tài sản quan trọng nhất của Tập đoàn iStudio và/hoặc các công ty thành viên (trong tài liệu này gọi chung là “iStudio”) là sự tín nhiệm và tin tưởng vào việc quản lý thông tin một cách đúng đắn. Khách hàng và khách hàng tiềm năng yêu cầu chúng tôi lưu giữ thông tin của họ một cách chính xác, tránh việc sử dụng không phù hợp và sai sót, không bị lấy cắp và không tiết lộ những thông tin không được phép. Chúng tôi bảo vệ sự an toàn của thông tin khách hàng và khách hàng tiềm năng bằng cách tuân thủ Quy Định (Bảo Mật) Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân, và tất cả các văn bản pháp luật có liên quan ở nước sở tại, đồng thời đảm bảo sự tuân thủ của đội ngũ nhân viên với các chuẩn mực nghiêm ngặt về sự an toàn và tính bảo mật.

Cam kết này nêu rõ lý do vì sao phải thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng, chúng được sử dụng như thế nào, có thể chuyển cho ai, làm cách nào để truy cập, xem và sửa đổi thông tin cá nhân của mình, cũng như các chính sách của chúng tôi trong lĩnh vực tiếp thị trực tiếp và việc sử dụng các công cụ tìm kiếm xử lý dữ liệu. Bằng cách sử dụng trang web này, quý khách hàng được xem là đã đồng ý và đang chấp nhận những ứng dụng và chính sách trong bản cam kết bảo mật này. Nếu quý khách hàng không đồng ý với bất kỳ ứng dụng hoặc chính sách nào trong bản cam kết này, xin vui lòng không sử dụng trang web này để gửi thông tin cá nhân cho iStudio.

Trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Dù chúng tôi luôn sử dụng những công cụ phù hợp nhằm đảm bảo tính chính xác của thông tin trên trang web này, iStudio không đảm bảo mức độ chính xác tuyệt đối của dữ liệu hoặc chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại do sai lệch hoặc bỏ sót. Nếu không có sự đồng ý trước của iStudio, các thông tin trên trang web này không được phép sao chép (trừ trường hợp sử dụng cho mục đích cá nhân) hoặc chuyển tiếp.

iStudio có trách nhiệm khi thu thập, lưu giữ, xử lý hoặc sử dụng thông tin cá nhân. Việc cung cấp thông tin cá nhân từ quý khách hàng là tự nguyện. Quý khách hàng có thể chọn không cung cấp cho chúng tôi các thông tin được yêu cầu. Nhưng việc thiếu thông tin có thể sẽ làm cản trở khả năng của chúng tôi trong việc cung cấp các dịch vụ phù hợp cho quý khách hàng. iStudio sẽ không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào qua trang web này trừ khi và cho đến khi quý khách hàng tham gia sản phẩm bảo hiểm hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi, đăng ký làm thành viên, hoặc gửi thông tin cá nhân cho mục đích xin việc.

Mặc dù chúng tôi có những biện pháp bảo mật thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân và nỗ lực tiến hành những biện pháp đề phòng để ngăn chặn và giảm thiểu tối đa các rủi ro có thể khi quý khách hàng sử dụng trang web, tuy nhiên Internet là một hệ thống mở và và không hệ thống trực tuyến nào là an toàn tuyệt đối, bất kỳ hệ thống nào cũng có thể bị lỗi bởi con người hoặc hoạt động. Khi quý khách hàng nhận thấy, nghi ngờ hoặc biết được thông tin cá nhân của quý khách hàng bị sửa đổi, sử dụng hay chiếm đoạt trái phép bởi một bên thứ ba để đăng nhập vào trang web hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác, xin vui lòng liên hệ ngay lập tức với iStudio (theo các thông tin được cung cấp bên dưới) để được hỗ trợ xử lý.

Trang web này, và các diễn đàn truyền thông xã hội của chúng tôi không dành cho các cá nhân ở những quốc gia mà chúng tôi có giới hạn cung cấp thông tin hoặc hạn chế sử dụng các diễn đàn truyền thông xã hội. Nếu quý khách hàng thuộc phạm vi này, vui lòng tự nhận định về tình trạng bị hạn chế của mình, đồng thời tham khảo các nội dung bị giới hạn, và iStudio không chịu trách nhiệm trong vấn đề này.

Chúng tôi thu thập dữ liệu như thế nào.

Chúng tôi sẽ thu thập và lưu giữ bất kỳ thông tin nào do quý khách hàng cung cấp qua trang web của chúng tôi, hoặc qua các kênh khác. Chúng tôi cũng có thể thu thập một cách hợp pháp thông tin cá nhân hoặc không cá nhân của quý khách hàng từ các công ty trực thuộc, các đối tác kinh doanh và từ nguồn thông tin của các bên thứ ba độc lập. Chúng tôi cũng có thể thu thập một số thông tin về máy tính của quý khách hàng hoặc các thiết bị khác được sử dụng khi quý khách hàng truy cập trang web này.

Nếu quý khách hàng sử dụng bất kỳ một tính năng truyền thông xã hội hoặc một diễn đàn nào, hoặc trên trang web của chúng tôi, một ứng dụng do chúng tôi cung cấp, hoặc thông qua một nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin của quý khách hàng thông qua nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội theo chính sách của họ. Khi sử dụng một tính năng phương tiện truyền thông xã hội, chúng tôi có thể truy cập và thu thập thông tin mà quý khách hàng đã chọn sẵn và đưa vào hồ sơ hoặc tài khoản của mình trên phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm nhưng không giới hạn họ tên của quý khách hàng, giới tính, ngày sinh nhật, địa chỉ thư điện tử, địa chỉ, địa điểm, v.v. Việc truy cập của chúng tôi vào thông tin này có thể bị hạn chế hoặc bị chặn do các thiết lập riêng tư của quý khách hàng với nhà cung cấp phương tiện truyền thông xã hội liên quan.

Vì sao chúng tôi phải thu thập thông tin cá nhân của quý khách hàng và những dữ liệu này được sử dụng như thế nào?

Dữ liệu thông tin cá nhân được thu thập cho những mục đích sau:

 • Xử lý, quản lý, áp dụng và thực hiện các yêu cầu hoặc giao dịch được cung cấp qua các mẫu biểu có sẵn trên trang web của chúng tôi hoặc bất kỳ chứng từ nào khác mà quý khách hàng gửi cho chúng tôi.
 • Thiết kế mới hoặc nâng cấp các sản phẩm và dịch vụ hiện có do chúng tôi cung cấp;
  Giao tiếp với quý khách hàng bao gồm việc gửi cho quý khách hàng thông tin liên quan đến các tài khoản mà quý khách hàng có tại công ty chúng tôi hoặc những thay đổi đối với cam kết bảo mật này.
 • Cho mục đích nghiên cứu thống kê hoặc số liệu tính phí bảo hiểm do iStudio thực hiện, ngành dịch vụ tài chính hoặc các cơ quan quản lý ngành bảo hiểm;
 • Cho mục đích nối kết dữ liệu, hoạt động trong nội bộ và quản lý hành chính;
 • Hỗ trợ trong việc thực thi pháp luật, điều tra của công an hoặc các cấp chính quyền hoặc cơ quan pháp lý và đáp ứng các yêu cầu được quy định bởi luật pháp và các quy định hiện hành hoặc các nghĩa vụ khác đã cam kết với các cơ quan này;
 • Điều chỉnh theo yêu cầu cá nhân việc hiển thị trang web này của chúng tôi, cung cấp các đề xuất về sản phẩm thích hợp và cung cấp quảng cáo trọng điểm trên trang web của chúng tôi hoặc thông qua các kênh khác;
 • Mục đích khác như đã thông báo tại thời điểm thu thập thông tin;
 • Và mục đích khác liên quan trực tiếp đến những mục đích nói trên.
 • Thông qua việc cung cấp thông tin cá nhân, quý khách hàng thừa nhận rằng iStudio có thể lưu giữ thông tin của quý khách hàng đến khi nào còn cần thiết, để thực hiện (các) mục đích mà thông tin được thu thập và bảo đảm tuân thủ luật pháp cũng như các quy định hiện hành. iStudio áp dụng các biện pháp bảo vệ phù hợp nhằm ngăn chặn việc truy cập ngẫu nhiên hoặc trái phép, xử lý, tẩy xoá, thất thoát hoặc sử dụng bao gồm hạn chế tiếp cận trực tiếp vào dữ liệu trong hệ thống của iStudio và mã hóa dữ liệu nhạy cảm khi chuyển tải dữ liệu. Các bước phù hợp sẽ được thực hiện để xóa hoặc hủy những thông tin khi không còn cần thiết cho mục đích nói trên.

Về chính sách của chúng tôi đối với việc sử dụng dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách hàng cho các mục đích khuyến mại hoặc tiếp thị, vui lòng xem phần “Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp”.

Dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ được cung cấp cho ai?

Thông tin cá nhân sẽ được bảo mật nhưng có thể, nếu pháp luật cho phép và nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoặc một mục đích liên quan trực tiếp đến mục đích mà dữ liệu cá nhân được thu thập, cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân đó cho các bên sau đây (về chính sách của chúng tôi đối với việc chia sẻ thông tin cá nhân của quý khách hàng cho mục đích khuyến mạii và tiếp thị, vui lòng xem phần “Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp”):

Người được ủy quyền làm đại lý của iStudio liên quan đến việc phân phối các sản phẩm và dịch vụ do iStudio cung cấp;
Đại lý, nhà thầu hoặc bên thứ ba (trong nội bộ hoặc bên ngoài iStudio) cung cấp dịch vụ quản lý mạng, xử lý dữ liệu, viễn thông, máy tính, thanh toán, thu hồi nợ hoặc thanh toán bù trừ chứng khoán, gia công phần mềm, trung tâm gọi điện thoại đến khách hàng, dịch vụ gửi thư và in ấn có liên quan đến hoạt động kinh doanh của iStudio và cung cấp các dịch vụ của iStudio cho quý khách hàng;
Công ty thành viên của iStudio liên quan đến việc cung cấp hoặc tiếp thị các dịch vụ bảo hiểm;
Đại lý, nhà thầu hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ (trong nội bộ hoặc bên ngoài iStudio) bao gồm các công ty hỗ trợ cung cấp dịch vụ của iStudio, chẳng hạn như các công ty tái bảo hiểm, công ty quản lý đầu tư, công ty điều tra yêu cầu bồi thường bảo hiểm, các hiệp hội hoặc liên đoàn ngành bảo hiểm;
Các công ty khác hỗ trợ thu thập thông tin hoặc giao tiếp với quý khách hàng, ví dụ như các công ty nghiên cứu và các tổ chức đánh giá xếp hạng, nhằm nâng cao dịch vụ do chúng tôi cung cấp; và
Các cấp chính quyền hoặc cơ quan pháp lý hoặc bất kỳ tổ chức nào mà công ty iStudio phải tiết lộ thông tin: (a) theo yêu cầu pháp lý và /hoặc nghĩa vụ quy định bởi một quốc gia được áp dụng cho công ty iStudio đó; hoặc (b) theo một thỏa thuận giữa công ty iStudio với chính phủ, cơ quan pháp lý hoặc tổ chức khác.
Đối với bất kỳ một dữ liệu thông tin cá nhân nào do chúng tôi thu thập khi cung cấp dịch vụ về chương trình tín thác cơ bản của quỹ tiết kiệm bắt buộc, những thông tin này chỉ được gửi đến các bên nói trên nhằm mục đích cung cấp dịch vụ liên quan đến quỹ tiết kiệm bắt buộc.

Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể sẽ mua lại một doanh nghiệp hoặc bán đi một hoặc một số công ty của mình (hoặc cổ phần từ các công ty này) và nếu luật pháp cho phép, thông tin cá nhân của quý khách hàng có thể sẽ được chuyển giao hoặc tiết lộ như là một phần trong việc mua bán hoặc kế hoạch mua bán. Trường hợp chúng tôi mua lại một doanh nghiệp, dữ liệu thông tin cá nhân được tiếp nhận cùng với doanh nghiệp đó sẽ được xử lý theo bản cam kết bảo mật này, nếu khả thi và được phép thực hiện.

Nếu luật pháp cho phép, thông tin cá nhân của quý khách hàng sẽ được cung cấp cho các đối tác nêu trên, có thể có trụ sở ở Việt Nam hoặc ngoài Việt Nam. Thông tin của quý khách hàng có thể được gửi đi, lưu giữ, và xử lý ở Việt Nam hoặc ở bất kỳ quốc gia nào mà iStudio có trụ sở, hoặc ở quốc gia mà nhà thầu bên thứ ba có trụ sở hoặc từ quốc gia mà nhà thầu bên thứ ba cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Bằng việc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình hoặc sử dụng dịch vụ, trang web, hoặc các ứng dụng của chúng tôi, quý khách hàng đồng ý với việc chuyển các thông tin này ra khỏi quốc gia của mình đến các công cụ xử lý của chúng tôi hoặc gửi đến các bên thứ ba mà chúng tôi muốn chia sẻ thông tin như đã nêu trên.

Quyền Truy Cập Vào Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân

Quý khách hàng có quyền:

 • Thẩm tra xem iStudio có lưu giữ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý khách hàng hay không và truy cập vào các thông tin này;
 • Yêu cầu iStudio điều chỉnh những thông tin cá nhân không chính xác của quý khách hàng; và
 • Tìm hiểu về các chính sách của iStudio và các quy trình liên quan đến dữ liệu cá nhân.
 • Tất cả các yêu cầu truy cập, hiệu chỉnh hoặc yêu cầu khác liên quan đến thông tin cá nhân của quý khách hàng nên gửi đến: 288/36A Dương Bá Trạc, Phường 02, Quận 08, Thành Phố Hồ Chí Minh

iStudio có quyền yêu cầu thanh toán các chi phí liên quan trực tiếp và cần thiết cho việc thực hiện các yêu cầu này.

Sử Dụng Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân Cho Mục Đích Tiếp Thị Trực Tiếp

Bên cạnh mục đích như đã nói ở trên, nếu pháp luật cho phép, iStudio có thể sẽ sử dụng tên và thông tin liên lạc của quý khách hàng cho mục đích tiếp thị và khuyến mại bao gồm việc gửi tài liệu khuyến mại và tổ chức tiếp thị trực tiếp cho các sản phẩm, dịch vụ, tư vấn và các chuyên đề như: bảo hiểm, bảo hiểm niên kim; quản lý Quỹ Tiết Kiệm Bắt Buộc/Quỹ Kế Hoạch Hưu Trí Nghề Nghiệp (Mandatory Provident Fund/Occupational Retirement Schemes Ordinance Fund); đầu tư; ngân hàng; dịch vụ tài chính; thẻ tín dụng; điều trị sức khỏe/y tế; giáo dục; tuyển dụng; đào tạo; các chương trình thưởng/khách hàng lâu năm/ưu đãi; hoạt động phi lợi nhuận/từ thiện; (“Hạng Mục Các Chuyên Đề Tiếp Thị/ Classes of Marketing Subjects”). Tuy nhiên, đối với thông tin cá nhân do iStudio thu thập khi cung cấp dịch vụ về các chương trình tín thác cơ bản của quỹ tiết kiệm bắt buộc, dữ liệu thông tin cá nhân này chỉ được sử dụng cho mục đích khuyến mại hoặc tiếp thị sản phẩm hoặc các dịch vụ có liên quan trực tiếp đến các kế hoạch quỹ tiết kiệm bắt buộc của chúng tôi.

Đối với mục đích tiếp thị trực tiếp, nếp pháp luật cho phép, chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân của quý khách hàng (có ngoại lệ đối với bất kỳ dữ liệu cá nhân nào do iStudio thu thập được khi cung cấp dịch vụ về các chương trình tín thác cơ bản quỹ tiết kiệm bắt buộc – mandatory provident fund master trust scheme – của chúng tôi) đến các bên cung cấp dịch vụ (trong nội bộ hoặc bên ngoài iStudio) thuộc bất kỳ một hạng mục nào trong Hạng Mục Các Chuyên Đề Tiếp Thị đã nêu trên và trung tâm gọi điện thoại đến khách hàng, tiếp thị hoặc dịch vụ nghiên cứu khảo sát để họ có thể gửi cho quý khách hàng tài liệu khuyến mại và tổ chức tiếp thị trực tiếp về sản phẩm và dịch vụ do họ cung cấp (thông tin này có thể gửi đến quý khách hàng qua bưu điện, thư điện tử hoặc bằng các phương tiện khác). Nếu pháp luật cho phép, để bổ sung thông tin chúng tôi có thể chuyển dữ liệu cá nhân của quý khách hàng đến các bên cung cấp dịch vụ (trong nội bộ hoặc bên ngoài iStudio) của bất kỳ hạng mục nào trong Hạng Mục Các Chuyên Đề Tiếp Thị.

Trước khi sử dụng hoặc cung cấp dữ liệu thông tin cá nhân của quý khách hàng cho các mục đích và cho người nhận nêu cụ thể trong phần này, do pháp luật yêu cầu chúng tôi có thể lấy xác nhận đồng ý từ quý khách hàng, và trong trường hợp như vậy, chỉ sau khi nhận được giấy xác nhận đồng ý này, chúng tôi mới sử dụng và cung cấp thông tin cá nhân của quý khách hàng cho mục đích tiếp thị hoặc khuyến mại.

Các loại dữ liệu thông tin cá nhân mà iStudio sử dụng và cung cấp cho mục đích tiếp thị trực tiếp như đã nêu bao gồm họ tên và chi tiết liên hệ, mặc dù chúng tôi cũng có thể có thêm các thông tin khác.

Nếu được yêu cầu xác nhận đồng ý, và quý khách hàng đã cung cấp giấy xác nhận, sau đó quý khách hàng vẫn có thể rút lại việc đồng ý cho iStudio sử dụng và cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân của quý khách hàng nhằm mục đích tiếp thị trực tiếp, trong trường hợp đó iStudio sẽ ngưng không sử dụng hoặc cung cấp thông tin đó cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

Trường hợp quý khách hàng đã xác nhận và muốn rút lại ý kiến này, xin vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng văn bản theo địa chỉ đã nêu trong mục “Quyền Truy Cập Vào Dữ Liệu Thông Tin Cá Nhân” hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ istudio@i-studio.com.vn. Xin vui lòng ghi chi tiết các thông tin cá nhân liên quan đến yêu cầu trong thông báo từ chối này.

Sử Dụng Các Công Cụ Xử Lý Dữ Liệu

Công cụ xử lý dữ liệu là công cụ dò tìm duy nhất trên máy tính của quý khách hàng hoặc trên các thiết bị khác thông qua một máy chủ của trang web, có chứa những thông tin mà về sau có thể đọc được từ máy chủ đã cung cấp cho quý khách hàng công cụ này. iStudio có thể sử dụng nhiều công cụ xử lý trên các trang web khác nhau do chúng tôi quản lý. Thông tin được thu thập (bao gồm nhưng không hạn chế: địa chỉ IP của quý khách hàng, (và tên domain), phần mềm lướt web, các loại và cấu hình của công cụ lướt web của quý khách hàng, các thiết lập về ngôn ngữ, vị trí địa lý, hệ điều hành, trang web tham khảo, các trang web và nội dung đã xem, cùng với thời gian truy cập) dùng để tổng hợp thống kê số lượt người truy cập và tham khảo trang web của chúng tôi nhằm giúp chúng tôi hiểu là chúng tôi cần thay đổi trải nghiệm của quý khách hàng như thế nào trên trang web này. Những thông tin đó được thu thập ẩn danh và quý khách hàng không thể biết được trừ khi quý khách hàng truy cập vào với tư cách là một thành viên. Chúng tôi chỉ sử dụng dữ liệu này cho việc nâng cấp và điều chỉnh trang web. Các công cụ xử lý này cũng có thể làm cho trang web của chúng tôi ghi nhận lại phần truy cập của quý khách hàng cũng như các thứ tự ưu tiên, đồng thời điều chỉnh trang web cho phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng. Các công cụ xử lý dữ liệu cho mục đích quảng cáo cho phép chúng tôi cung cấp những mẫu quảng cáo trên các trang web của mình phù hợp hơn, ví dụ như bằng việc chọn mẫu quảng cáo dựa vào sự quan tâm dành cho quý khách hàng, hoặc chặn lại các mẫu quảng cáo có cùng nội dung liên tục gửi đến quý khách hàng.

Hầu hết những công cụ lướt web được thiết kế trước tiên là chấp nhận các công cụ xử lý dữ liệu. Nếu không muốn tiếp nhận các công cụ này quý khách hàng có thể tạm khóa các công cụ này khi thiết lập công cụ lướt web của mình. Tuy nhiên, quý khách hàng sẽ không được hưởng đầy đủ mọi quyền lợi từ các trang web của chúng tôi cũng như một số chức năng có thể hoạt động không chính xác.

Kết Nối Bên Ngoài

Nếu bất kỳ phần nào của trang web này có chứa các đường dẫn kết nối với trang web khác, những trang đó có thể không chịu sự quản lý của bản cam kết bảo mật này. Quý khách hàng nên kiểm tra phần cam kết bảo mật trên các trang web đó để hiểu rõ về chính sách của họ khi thu thập, sử dụng, chuyển giao và tiết lộ thông tin cá nhân.

Sửa Đổi Bổ Sung Bản Cam Kết Bảo Mật Này

Bất kỳ thời điểm nào và không cần thông báo, iStudio có quyền bổ sung thêm, thay đổi, cập nhật hoặc điều chỉnh bản cam kết bảo mật này. Nếu chúng tôi quyết định thay đổi chính sách về dữ liệu thông tin cá nhân, những thay đổi này sẽ được thông báo trên trang web của chúng tôi để quý khách hàng luôn được cập nhật về thông tin mà chúng tôi thu thập, việc chúng tôi sử dụng dữ liệu này như thế nào và thông tin này được tiết lộ trong hoàn cảnh nào. Những thay đổi, cập nhật hoặc bổ sung đó sẽ có hiệu lực ngay khi cập nhật trên trang web. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web, chúng tôi hiểu rằng quý khách hàng đã đọc, hiểu và chấp nhận bản cam kết bảo mật đã được sửa đổi, bổ sung đó.

Thông Tin Bổ Sung

Nếu quý khách hàng có thắc mắc liên quan đến bất kỳ phần nào của bản cam kết bảo mật này hoặc muốn biết thêm thông tin về việc thực hiện bảo mật thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo chi tiết như đã cung cấp ở trên.